Oliefilters hoogwaardig recyclen

woensdag, 22 juni 2022

Het bedrijf Oilco – met vestigingen in Hautrage en Houthalen – is een van de ketenpartners van ARN. We spraken Michel Poets, die deeltijd werkzaam is bij Oilco Houthalen als plantmanager en bij Veolia Belgium als performance en asset manager in het domein Energy-from-Waste. Beide bedrijven zijn actief op het gebied van het inzamelen, verwerken, recyclen en hergebruik van afval en materialen.

 

Bij Oilco worden onder meer oliefilters, oliehoudend afval en afvalolie ingezameld en gerecycled. Poets: ‘Omdat ik enige ervaring heb in het beheren van recyclingplants ben ik gevraagd deze twee rollen te combineren. Als plantmanager ben ik verantwoordelijk voor de belangrijkste bedrijfsaspecten, zoals Health en safety, Milieu, Human resource, Onderhoud en de Operationele werking van de locatie.’

 

Recycling afvaloliën en brandstofmengsels

Oilco is al lang specialist in het ophalen, vervoeren en recyclen van afvaloliën en brandstofmengsels. Het bedrijf is gevestigd in België en heeft binnenlandse- en buitenlandse klanten, waaronder ook klanten in Nederland. Oilco is een belangrijke ketenpartner van ARN. Zij zorgen ervoor dat de oliefilters, een wettelijk verplicht te demonteren materiaal uit afgedankte auto’s, worden gerecycled. Daarbij draagt Oilco bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en het gebruik van fossiele energiebronnen. Het bedrijf zet onder meer in op hergebruik van afvalstromen en werkt hiervoor samen met gerenommeerde partners.

 

Inzameling oliefilters

Op de vestiging in Houthalen accepteert en verwerkt Oilco onder meer autofilters. Deze autofilters worden selectief ingezameld bij autodemontagebedrijven in onder andere België, Nederland en Frankrijk waarna ze naar Houthalen worden getransporteerd. Uit Nederland ontvangen ze een paar keer per jaar een dergelijk transport. ‘Wij zijn de enige in België die de oliefilters hoogwaardig recyclen. Bij anderen partijen verdwijnen ze in de verbrandingsoven.’

 

Naast oliefilters accepteert de vestiging van Oilco in Houthalen ook oliehoudend afval en afvalolie. Het oliehoudend afval wordt tijdelijk opgeslagen om verderop in de keten ingezet te worden als vervangingsbrandstof. De verschillende soorten afvaloliën worden ingezameld en vervoerd naar de tweede vestiging van Oilco in Wallonië. ‘Daar controleren we de kwaliteit van de afvalolie alvorens het verder te verdelen over verschillende recyclingfaciliteiten. Analyses uit ons laboratorium geven duidelijk aan dat er significante verschillen kunnen zijn in de kwaliteit van afvalolie.’

 

Verwerking van oliefilters

ARN heeft met name intensief contact met Oilco over de afzet en verwerking van de ingezamelde oliefilters. Oliefilters worden in auto’s toegepast voor de zuivering van smeerolie en hydraulische oliën. Tijdens het gebruik wordt de olie aangetast door roet, metaaldeeltjes en stof. Het oliefilter zuivert de olie van deze zwevende deeltjes. Na enige tijd raakt het filter echter verzadigd en moet het vervangen worden. Oliefilters bevatten in hoofdzaak metaal, papier, olie en kunststof. De metalen uit oliefilters worden gerecycled en de olie en restfracties (waaronder oliehoudend papier en een beperkte hoeveelheid kunststof) worden ingezet als vervangingsbrandstof in een thermische toepassing. ‘De hoge calorische waarde van de restfractie biedt een uitstekend alternatief (red: in termen van duurzaamheid) op het gebruik van reguliere fossiele brandstoffen voor bepaalde industriële activiteiten’, aldus Poets.

 

Recyclingprestatie

In 2021 heeft het bedrijf 32 ton oliefilters binnengekregen van ARN, waarvan 62 procent gerecycled is en 38 procent nuttig is aangewend in een thermische toepassing. ‘We hebben onder meer een hoog recyclingpercentage kunnen behalen, omdat ARN zuivere fracties aan oliefilters levert.’ Of er nog hogere prestaties te behalen zijn, verwacht Poets niet. ‘Natuurlijk zou je kunnen werken op de restfractie, maar de investeringen die nodig zijn om de minieme hoeveelheden resterende ferro’s of non-ferro’s te vangen lijken op dit moment te hoog.’

 

Hoe de toekomst eruitziet? ‘Het aantal oliefilters dat aangeboden wordt voor recycling zal in de toekomst wellicht gaan dalen door het elektrificeren van voertuigen. Die trend zal echter geleidelijk aan inzetten. Het mogelijke toekomstig verlies aan bedrijfsresultaat zou gecounterd kunnen worden door nieuwe activiteiten op locatie, gelinkt aan de circulaire economie. Omdat er nog plek en ruimte is, staat Oilco open om op termijn bijkomende activiteiten te organiseren.’

 

Bron: ARN

Advertentie